Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η αίτηση για το ταμείο ανεργίας στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αποστέλλεται ΜΟΝΟΝ από τα γραφεία του σωματείου, ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ταμείο Ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δικαιούται όποιος έχει συμπληρωμένα 180 ένσημα το τελευταιο 18μηνο στο ΕΤΑΠ.
Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε, επίσης τους συναδέλφους, πως το τα δικαιολογητικά  και οι αιτήσεις αποστέλλονται στο ΕΤΑΠ καθε 1 με 10 του μηνός. Οπότε ο χρόνος ανεργίας προσμετράται έως και τις 15 του μήνα όπου κατέστη κάποιος άνεργος.

Παράδειγμα Ι:
Ημερομηνία απόλυσης 20 Σεπτεμβρίου 2012

Χρόνος αποστολής δικαιολογητικών-> 1-10 Νοεμβριου
Πληρωμή μέσω καταθετικού λογαριασμού->Τέλη Νοεμβρίου

Παράδειγμα ΙΙ:
Ημερομηνία απόλυσης 10 Σεπτεμβρίου 2012

Χρόνος αποστολής δικαιολογητικών->1-10 Οκτωβρίου
Πληρωμή μέσω καταθετικού λογαριασμού->Τέλη Οκτωβρίου
Δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας(ΙΚΑ), ΕΑΝ υπάρχουν προστατευόμενα μέλη
Καταγγελία Σύμβασης
Υπεύθυνη Δήλωση (από το σωματείο)
Αίτηση για ταμείο ανεργίας (από το σωματείο)
Ταυτότητα
ΑΦΜ
Αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΟΧΙ ΙΒΑΝ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου